SOTE-PIRKANMAA.

 

ON HELPPOA OLLA YHTÄ MIELTÄ
siitä, että tulevien SOTE-palvelujen pitää olla:

SUJUVAT
LAADUKKAAT
HELPOSTI SAAVUTETTAVAT
OIKEA-AIKAISET
YHDENVERTAISET
KUSTANNUSTEHOKKAAT

VAIKEAAMPAA ON PÄÄTTÄÄ,
MITEN nuo tavoitteet saavutetaan.

Suuri huolenaiheeni on,

 

että tässä uudistuksessa kustannukset karkaavat käsistä, sillä kyseessä on äärettömän suuri ja kaikkia koskettava uudistus, johon on ladattu  paljon erilaisia ja eri tasoisia odotuksia. Hallintohimmeleiden rakentamisen ja byrokratian lisäämisen riski on suuri. Johtajien ja päälliköiden palkkaamisen avulla arvellaan päästävän maaliin, ei päästä. Kuvitellaan, että kaikki entinen on toimintakelvotonta ja kaikki pitää muuttaa, ei pidä. Arvellaan, että kolmatta ja yksityistä sektoria ei tarvita, kyllä tarvitaan.

Miten välttää pahimmat virheet:

Tehdään niin matalat organisaatiotasot kuin mahdollista, panostetaan johtajien osaamiseen, ei määrään. Lisätään ammattiosaajien määrää. Annetaan heille työrauha, mutta kuullaan heitä, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita potilaiden ohella. Jätetään hyvintoimivat osat rauhaan ja otetaan niistä oppia. Huolehditaan yhteistyöstä oppilaitosten ja hyvinvointialueen välillä. Hyödynnetään kolmannen ja yksityissektorin apu. Selkiytetään erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon työnjako ja nivotaan toiminnot potilaiden edunmukaisesti,  samoin sosiaalitoimen ja terveydenhuollon toiminnat. Vartioidaan kustannuksia. Palkitaan sujuvuudesta ja laadusta. Pidetään mielessä, että muutos eri toimintakulttuurien yhdistämisessä ei tapahdu nopeasti, vaan vaatii työtä ja aikaa.