Opetus- ja tutkimusyhteisöt mukaan hyvinvointialueen toimintaan.


5.1.2022


 

Hyvinvointialueen valtuustolla tulee olemaan todella kiire saada kaikki uudistukseen liittyvät asiat kuntoon 2023 vuoden alkuun mennessä. Tässä hötäkässä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelun järjestäminen puhumattakaan tieteellisen tutkimuksen ja erityisesti kliinisen tutkimuksen toteuttamismahdollisuudet saattavat unohtua. Tulevaisuuden kannalta nämä ovat äärettömän tärkeitä sillä ilman ammattiosaajia ja uutta tietoaemme pärjää. Hyvinvointialueen ja oppilaitosten välinen yhteistyö ja sopimukset pitää jo lähtökohtaisesti olla kunnossa eikä opiskelijoiden  ja tutkijoiden työ saa kärsiä muutoksesta. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta jää herkästi jalkoihin, kun uudistus keskittyy enemmän operatiivisen toiminnan järjestämiseen ja hallinnointiin.
 

Tampereella on tehty hyvää yhteistyötä ja suunnittelua näiden asioiden eteenpäin viemiseksi ja puitteiden luomiseksi. Nyt pitää varmistaa, että työ jatkuu ja tuottaa hedelmää tulevalla hyvinvointialueella. Olen ollut mukana suunnitteluryhmässä useita vuosia ja ihailen työryhmän jäsenten sinnikkyyttä silloinkin kun on jouduttu uimaan vastavirrassa.

 
Kaija Holli