SOTE-uudistus. Uudistetaan, ei pilata.


4.1.2022


 

Soteuudistus on valtaisa projekti, johon liittyy toisaalta suuria odotuksia ja toisaalta pelkoja sen epäonnistumisesta. Kaiken muuttaminen yhdellä rysäyksellä on houkuttelevaa ja toimiikin joissain organisaatioissa, mutta ei välttämättä monialaisessa  ja monitasoisessa asiantuntijaorganisaatiossa. Ammattiosaajien työskentely muutoksen keskellä tulee olemaan vaativaa.
 

Usein ajatellaan, että kun uudistetaan, niin uudistetaan kaikki pienintä yksityiskohtaa myöten tai kun keskitetään, niin keskitetään kaikki.  Se mikä toimii jo nyt,  ei vaadi uudistusta.  Keskittää ei pidä kaikkea, vaan ainoastaan ne toiminnot, joiden osaaminen tai puitteet edellyttävät sitä tai  jotka suurina määrinä pystytään tuottamaan laadukkaammin ja kustannustehokkaammin. Pienten  lasten  tai vanhusten kuljettelu neuvola- ja peruspalvelujen vuoksi  sadan kilometrin päähän ei kuulosta järkevältä. Meillä on Pirkanmaalla pieniä terveyskeskuksia, jotka toimivat hyvin, esimerkkinä Kuhmoinen, joka on suoriutunut koronan ehkäisyssä erinomaisesti tai Akaa, jonka hyvinvointikeskuksessa toteutetaan yhdenluukun periaatetta mallikelpoisesti. Keskittämisen eduista meillä on hyvänä esimerkkinä Coxa , Sydänsairaala sekä Fimlab ja toki monet muutkin erikoissairaanhoidon palvelut.
 

Palvelujen sujuvuuden ongelmat esiintyvät erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumakohdissa  ja toisaalta terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteen sovittamisessa. Uusi organisaatio sinänsä ei ratkaise niitä. Tarvitaan työnjaon selkiyttämistä, toimintojen yhteen nivomista, ammattiosaajien tahtoa ja toistensa työnkuvien ymmärtämistä  sekä tietojärjestelmien ja viestinnän toimivuutta ja yhteensovittamista. Kaikki tämä lisäkuormittaa juuri  niitä, jotka toteuttavat käytännön työtä terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa. Meillä ei ole varaa uuvuttaa heitä yhtään enempää kuin mitä pitkään jatkunut korona ja työn vaativuus sinänsä jo tekevät.
 

Miten tämä tuleva hyvinvointilaiva käynnistetään ja miten sitä ohjataan on äärettömän tärkeä asia. Uudistus koskee meitä kaikkia tavalla tai toisella ja siksi tulevissa aluevaaleissa kannattaa äänestää.

 Kaija Holli