Mihin pitää kiinnittää huomiota, jotta tavoitteet saavutettaisiin.

 

1. Ei rakenneta hallintohimmeleitä, eikä lisätä byrokratiaa. Pidetään organisaatio matalana.
 

2. Ei lisätä johtajien ja päälliköiden määrää. Panostetaan heidän osaamiseensa.
 

3. Varmistetaan ammattiosaajien työrauha muutosvaiheessa. Kuunnellaan heitä, mutta ei työllistetä muutoksella liikaa.
 

4. Huolehditaan ammattiosaajien koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksista tulevaisuudessa. Kiinteä yhteistyö oppilaitosten- ja hyvinvointialueen välillä.

5. Jätetään jo nyt hyvin toimivat alueet rauhaan. Levitetään heidän hyväksi havaittuja käytänteitä muihinkin toimintoihin.

 

6. Hyödynnetään yksityisen ja kolmannen sektorin apu.

 

7. Selkiytetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa ja NIVOTAAN toiminnot entistä paremmin yhteen.

 

8. NIVOTAAN sosiaalitoimi ja terveydenhuolto sujuvaksi.

9. Vartioidaan, ettei kustannukset karkaa käsistä.

10. Muistetaan, että muutos ei tapahdu hetkessä.